Bỏ qua nội dung chính

Hướng dẫn sử dụng

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > Hướng dẫn sử dụng > Chuẩn nghiệp vụ  

Chuẩn nghiệp vụ

Modify settings and columns

Chuẩn nghiệp vụ  

 

Chuẩn nghiệp vụ 

 

Trung tâm Thông tin Học liệu hiện đang áp dụng các chuẩn nghiệp vụ sau: 

 

     Ø    Kho tài liệu mở.

     Ø    Phân loại DDC.

     Ø    Biên mục AACR2.

     Ø  Khổ mẫu MACR21.

     Ø  Cổng trao đổi thông tin Z39.50

  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Không có thông tin danh sách "Chuẩn nghiệp vụ" này.