Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > Cơ sở dữ liệu điện tử  

Cơ sở dữ liệu điện tử

Modify settings and columns

* Để đăng nhập vào các CSDL, xin vui lòng liên hệ với địa chỉ E-mail: is@lirc.udn.vn

     CƠ SỞ DỮ LIỆU PROQUEST CENTRAL

ProQuest Central là một nguồn thông tin đồ sộ cho phép truy cập tới hơn 13.000 tạp chí về tất cả các lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh tế và y khoa trong đó có 8.000 tạp chí có toàn văn (từ năm 1990 trở lại đây). Đặc biệt, ProQuest Central còn cho phép truy cập 30.000 luận án/luận văn tiến sĩ có toàn văn ở tất cả các lĩnh vực.

     CƠ SỞ DỮ LIỆU HINARI

Chương trình HINARI do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà xuất bản lớn trên thế giới bao gồm: Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag vaf John Wiley hợp tác hình thành từ năm 2002. HINARI hổ trợ các nước đang phát triển cơ hội tiếp cận toàn văn của một trong các bộ sưu tập y sinh học và y tế lớn nhất của thế giới với hơn 6.000 tạp chí.

     CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CỦA CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Cho phép truy cập các CSDL khoa học công nghệ bao gồm:
        - CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam với 110.000 biểu ghi,
        - CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu KH&CN Việt Nam với 8.000 biểu ghi,
        - CSDL ScienceDirect với hơn 2.000 tạp chí điện tử gồm thư mục và toàn văn,
        - CSDL Web of Science với trên 8.600 tạp chí nổi tiếng trên thế giới.

 

  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Không có thông tin danh sách "Cơ sở dữ liệu điện tử" này.