Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > Hệ thống Thư viện  

Hệ thống Thư viện

Modify settings and columns

Thư viện Trường Đại học Sư Phạm
459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng

 

 

Tổng số vốn tài liệu in giấy: 88.679 bản.
Tổng số cuốn giáo trình / Tổng số nhan đề: 45.850 / 895
Tổng số bản tài liệu chuyên khảo / Tổng số nhan đề: 17.639 / 4754.
Ấn phẩm định kỳ: 102 tên (lưu trữ từ năm 1976)
Chủ đề sách chính: Giáo dục đào tạo - Khoa học Tự nhiên - Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Số chỗ ngồi: 70 chỗ
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h. Chủ nhật và ngày lễ: nghỉ.


 

Thư viện Trường Đại học Kinh Tế
37 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

 

  Tổng số vốn tài liệu in giấy: 170.000 bản.
Tổng số cuốn giáo trình / Tổng số nhan đề: 112.000 / 180
Tổng số bản tài liệu chuyên khảo / Tổng số nhan đề: 58.000 / 6.040
Ấn phẩm định kỳ: 200 tên (lưu trữ từ năm 1980)

Chủ đề sách chính: Kinh tế - Tài chính - Quản trị - Kinh doanh
Số chỗ ngồi: 500 chỗ.
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h. Chủ nhật và ngày lễ: nghỉ.


Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ
01 Cao Thắng, Đà Nẵng

 

  Tổng số vốn tài liệu in giấy: 31.579 bản.
Ấn phẩm định kỳ: 60 tên (lưu trữ từ năm 1999)

Chủ đề sách chính: Khoa học Tự nhiên - Khoa học Công nghệ - Công nghệ Thông tin - Điện tử viễn thông
Số chỗ ngồi: 60 chỗ
Giờ mở cửa: 7h30 - 18h. Chủ nhật và ngày lễ: nghỉ.

 

  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Không có thông tin danh sách "Hệ thống Thư viện" này.