Bỏ qua nội dung chính

DỊCH VỤ

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > DỊCH VỤ > Dịch vụ Tìm tin  

Dịch vụ Tìm tin

Modify settings and columns

» NGÔN NGỮ

- Ngôn ngữ

» KHOA HỌC TỰ NHIÊN

- Hóa học
-
Tin học
-
Toán học
-
Vật lý

» KHOA HỌC KỸ THUẬT

- Cơ khí
- Điện tử viễn thông
- Kỹ thuật điện

» KINH TẾ

- Kế toán - Kiểm toán
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính - Ngân hàng

» Y TẾ

- Y khoa

DANH MỤC HƯỚNG DẪN TÌM TIN THEO CHỦ ĐỀ

Danh mục hướng dẫn tìm thông tin theo chủ đề bao gồm các nguồn thông tin chủ yếu được sắp xếp theo chủ đề nhằm giúp cho người dùng tin khởi đầu nghiên cứu.

Danh mục hướng dẫn tìm thông tin theo chủ đề với 2 dạng chính:

- Hướng dẫn tìm tin từ các nguồn tài liệu in trên giấy bao gồm sách, báo tạp chí …
- Hướng dẫn tìm tin từ các nguồn tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu, các trang Websites miễn phí trên Internet.

Nếu cần sự hỗ trợ về thông tin, vui lòng liên hệ liên lạc viên:


 

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tel: 236.3849324

Email: dspace@lirc.udn.vn

 

  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Không có thông tin danh sách "Dịch vụ Tìm tin" này.