Bỏ qua nội dung chính

Hỗ trợ

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > Hỗ trợ > Nghiệp vụ chung  

Nghiệp vụ chung

Modify settings and columns

 

1. Dịch vụ Thông Tin 

- Phan Thị Hà Thanh - Trưởng phòng DVTT

pththanh@lirc.udn.vn 

Tel: 511.3849324 - 3735907

2. Hỗ trợ Kỹ Thuật & Dịch vụ CNTT

          - Hồ Thanh Mỹ - Tổ trưởng Tổ CNTT

          htmy@lirc.udn.vn

          Tel: 511.3849322

          - Nguyễn Thị Phượng - Kỹ sư Tổ CNTT

          ntphuong@lirc.udn.vn

            Tel: 511.3735941

  

  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Không có thông tin danh sách "Nghiệp vụ chung" này.