Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > pages > ViTriTaiLieu  

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
ViTriTaiLieu

Vị trí tổ chức phục vụ hoạt động Dịch vụ Thông tin tại Cơ sở 1 –

Trung tâm Thông tin Tư liệu (91A Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Nẵng):

1. Phòng Dịch vụ Thông tin – Tầng 1

- Hướng dẫn, thực hiện thủ tục đăng ký Thẻ dùng tin, đăng ký sử dụng Dịch vụ thông tin yêu cầu, Dịch vụ Thông tin trọn gói

- Thực hiện giao dịch Trả, Gia hạn tài liệu mượn

- Đóng các khoản phí theo qui định của đơn vị

- Các nội dung công tác khác thuộc hoạt động Dịch vụ Thông tin

2. Phòng đọc 1 - Tầng 3  (Ký hiệu môn loại Dewey 000 – 999)

- Tài liệu Luận văn, Luận án

- Báo cáo NCKH, Hội thảo, Hội nghị

- Báo, Tạp chí

- Bộ sưu tập tài liệu Nghiên cứu Việt Nam – Hoa Kỳ

3. Phòng đọc 2 - Tầng 4 (Ký hiệu môn loại Dewey 000 – 999)

- Tài liệu Tham khảo

- Tài liệu Chuyên khảo