Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện

Tìm kiếm
 
Cổng thông tin thư viện > pages > bmgf  

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
bmgf

 Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam

Giới thiệu chung Tổng hợp Blog Tổng hợp Bộ sưu tập

 


Giới thiệu chung:

I.     Giới thiệu chung:

 

Khác với các lớp khác, học viên của Lớp cán bộ thư viện tỉnh là những người trực tiếp làm công tác hỗ trợ CNTT và phục vụ tại điểm truy nhập công cộng; đồng thời cũng chính là người tham gia công tác trợ giảng cho các lớp đào tạo tại tỉnh, vừa hỗ trợ triển khai dịch vụ và tạo ra các sản phẩm góp phần tăng cường nguồn lực đáp ứng nhu cầu thông tin của cộng đồng. Do vậy, bên cạnh kết quả đánh giá của giáo viên theo các mức Chuyên cần, tham gia hoạt động nhóm, và kiểm tra cuối khóa; một số sản phẩm khác cũng được yêu cầu học viên thực hiện, hoàn thiện và nộp về BTC lớp. Các sản phẩm bao gồm: Bộ sưu tập số, Blog – Bài tập cuối khóa; Kế hoạch Những việc cần làm ngay,... Để đáp ứng các yêu cầu đầu ra của chương trình đào tạo, toàn thể học viên đã tích cực học tập, tham dự lớp đầy đủ cũng như hoàn thành các nội dung bài tập yêu cầu.

II.     Kết quả:

- Blog - Bài tập cuối khóa:

Blog là một bài tập được thực hiện xuyên suốt trong suốt quá trình đào tạo. Qua mỗi chuyên đề, tương ứng với nội dung đào tạo, các bước và nhiệm vụ tạo lập Blog được cập nhật, hướng dẫn thực hiện nhằm giúp học viên dễ dàng ứng dụng các kiến thức đã học vào trong thực hành. Những hoạt động, yêu cầu cụ thể nhằm duy trì hoạt động blog như một kênh cung cấp thông tin của thư viện đến với người sử dụng. Đây là một bài tập nhóm nhằm giúp các học viên trong 01 tỉnh làm quen và thảo luận, bổ sung cho nhau nhằm xây dựng một kênh quảng bá giới thiệu thông tin của thư viện tỉnh đến với người sử dụng. Bên cạnh các blog nhóm, một số cá nhân học viên cũng thực hành tạo các blog cá nhân song vẫn giới thiệu được các thông tin hữu ích cho người dùng.

- Bộ sưu tập số địa phương:

Bộ sưu tập số địa phương cũng là một sản phẩm thiết thực góp phần tăng cường nguồn tài nguyên thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin của cộng đồng địa phương. Sau 02 ngày làm việc, học viên đã dần làm quen với phần mềm Greenstone kết hợp với các kỹ năng được trang bị ở các chuyên đề trước để thực hành tạo dựng các bộ sưu tập số. Các sản phẩm đã được đại diện các nhóm học viên trình bày, giới thiệu nội dung thông tin cũng như công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập. Ngoài đơn vị Thư viện Hải Phú, Tỉnh Phú Yên đã từng tiếp cận sử dụng phần mềm Greenstone và tạo ra nhiều bộ sưu tập đã đưa vào phục vụ; các thư viện còn lại gần như mới làm quen với công cụ này nên số lượng bộ sưu tập số còn hạn chế. Cụ thể:

o Đã biết lựa chọn chủ đề và tìm kiếm tài liệu phù hợp

o Sử dụng phần mềm Greenstone xây dựng các BST hoàn chỉnh, nội dung hữu ích, có thể sẵn sàng chia sẻ với các thư viện cấp dưới

o File tài liệu đã được hiệu chỉnh phù hợp trước duyệt xây dựng BST

 o 20 – 30 tài liệu/BST

 III.    Đánh giá:
- Blog:
Sau khi tiếp nhận nội dung chuyên đề, với sự hướng dẫn của giáo viên và trợ giảng ở các lớp, học viên đã nghiêm túc thực hành và tạo ra được các trang blog đáp ứng yêu cầu ban đầu của bài tập. Mang tính chất hoạt động nhóm, các thành viên đã tích cực thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi thành viên của nhóm, do vậy, các blogs được tạo ra phong phú, thân thiện về giao diện, thể loại thông tin đăng tải phong phú, đồng thời cũng tạo ra được những tính năng liên kết giữa các chuyên mục, trang tin, hình ảnh hoạt động đăng tải,... Mặc dù vẫn còn một số hạn chế về cách đặt tên, hình thức tổ chức thông tin, song phần lớn đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung thông tin của Blog như:
Giới thiệu thư viện hoặc điểm bưu điện văn hóa xã (hình ảnh và văn bản về đơn vị mình)
Lịch hoạt động của TVCC/BĐVH tháng
Thông tin chọn lọc cho các đối tượng người sử dụng (nhóm theo chủ đề)
Thông điệp vận động
Danh sách liên kết đến các website hữu ích
Công cụ cần thiết (tra cứu, đếm lượt người truy cập,...)
Hiện nay, thông qua mối liên kết chặt chẽ giữa học viên và đội ngũ giáo viên, các blog hiện cũng đang được tiếp tục hiệu chỉnh, hoàn thiện và duy trì cập nhật thông tin nhằm phát huy hơn nữa tính hữu dụng của blog với việc tăng cường kênh thông tin đáp ứng nhu cầu người sử dụng của thư viện.
 
- Bộ sưu tập số địa phương:
Các bộ sưu tập tuy còn đơn giản, cần điều chỉnh thêm nhưng đã phần nào phản ánh nỗ lực của học viên khi tiếp cận một chuyên đề mang tính kỹ thuật và tương đối xa lạ với học viên trong một thời gian quá ngắn (02 ngày) và đã có thể sẵn sàng phục vụ. Kết thúc khóa đào tạo, cùng sự hỗ trợ của giáo viên từ xa, học viên sẽ tiếp tục thực hiện các bộ sưu tập phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng khai thác các bộ sưu tập số nhằm khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên do thư viện tỉnh tiếp tục chia sẻ về sau. Các bộ sưu tập này sẽ được giới thiệu tham khảo cho các lớp đào tạo tại tỉnh. Các sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được tổng hợp và sẵn sàng chia sẻ phục vụ khi các lớp đào tạo dành cho cán bộ chuyên môn TVCC Huyện, Xã và điểm BĐVHX tại tỉnh kết thúc.
 

Kết quả đào tạo thuộc dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam: Tổng hợp bài tập tạo Blog

 A. Đánh giá chung

- Hiện nay Trung tâm và các giáo viên vẫn tiếp tục giữ liên lạc và hỗ trợ học viên trong việc xây dựng Blog, làm quen với việc đăng tải thông tin cập nhật
- Một số tỉnh số lượng Blog ít do các học viên thực hành theo nhóm
- Một số lý do Blog chưa được cập nhật hoặc hạn chế truy cập
o       Học viên chủ động tạo các Blog mới (khác với bài tập thực hành) để sử dụng
o       Một số học viên thực hiện công tác kiêm nhiệm, hạn chế về thời gian và kỹ năng CNTT
o       Hạn chế về tốc độ/lỗi đường truyền tại các điểm triển khai…
o       Một số học viên chưa tích cực mạnh dạn ứng dụng vào công việc thực tế tại đơn vị
 
B. Danh sách các Blog
I.       LỚP ToT (Cán bộ Thư viện Tỉnh)
 
1.     Các Blog vẫn hoạt động và có cập nhật thông tin:                     
2.      Các Blog hoạt động nhưng thông tin ít được cập nhất:
http://huyendakgley.blogspot.com/
 
III.GIA LAI
1.      Các Blog hoạt động và cập nhật thông tin
 
2.      Các Blog hoạt động nhưng thông tin không cập nhật
 
3.      Các Blog truy cập lúc được lúc không
 
IV. ĐĂK LĂK
1.      Các Blog hoạt động và cập nhật thông tin
2.      Các Blog hoạt động nhưng thông tin không cập nhật
3.Các Blog truy cập lúc được lúc không
 
V.     KHÁNH HÒA
Các Blog hoạt động nhưng thông tin không cập nhật
 

 

Giới thiệu tổng hợp kết quả bài tập thuộc chuyên đề “Xây dựng bộ sưu tập số địa phương ứng dụng phần mềm Greenstone”

I.     Đánh giá chung
-         Đ/v nhóm cán bộ TVT:
o       Đã biết lựa chọn chủ đề và tìm kiếm tài liệu phù hợp
o       Sử dụng phần mềm Greenstone xây dựng các BST hoàn chỉnh, nội dung hữu ích, có thể sẵn sàng chia sẻ với các thư viện cấp dưới (chỉ cần hiệu chỉnh thêm một chút về giao diện và yếu tố tìm tin)
o       File tài liệu đã được hiệu chỉnh phù hợp trước duyệt xây dựng BST
o       01 – 02BST/ cán bộ; 20 – 30 tài liệu/BST
-         Đ/v nhóm cán bộ TVCC Huyện, Xã, BĐVHX
o       Làm quen được với BST số, các bước cơ bản tạo và chia sẻ BST
o       Biết cách tiếp cận và tìm kiếm thông tin được tổ chức trong các BST được chia sẻ từ cán bộ TVT
o       01BST/cá nhân, nhóm; 5 – 10 tài liệu

Các bộ sưu tập tuy còn đơn giản, cần điều chỉnh thêm nhưng đã phần nào phản ánh nỗ lực của học viên khi tiếp cận một chuyên đề mang tính kỹ thuật và tương đối xa lạ với học viên trong một thời gian quá ngắn (02 ngày) và đã có thể sẵn sàng phục vụ. Kết thúc khóa đào tạo, cùng sự hỗ trợ của giáo viên từ xa, học viên sẽ tiếp tục thực hiện các bộ sưu tập phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng khai thác các bộ sưu tập số nhằm khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên do thư viện tỉnh tiếp tục chia sẻ về sau. Các bộ sưu tập này sẽ được giới thiệu tham khảo cho các lớp đào tạo tại tỉnh. Các sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được tổng hợp và sẵn sàng chia sẻ phục vụ khi các lớp đào tạo dành cho cán bộ chuyên môn TVCC Huyện, Xã và điểm BĐVHX tại tỉnh kết thúc.


II. Sản phẩm BST số địa phương ứng dụng phần mềm Greenstone
1.      TỈNH KON TUM
1.1. BST của cán bộ TVT: 1-2BST/người; 20-30 tài liệu/BST
-            Hình ảnh về Cồng chiêng Tây Nguyên
-            Hình ảnh về đồ dùng của đồng bào ở KonTum
-            Du lịch Kon Tum
-            Đại tướng Võ Nguyên Giáp
1.2. BST của học viên: bài tập cá nhân hoặc nhóm, khoảng 5 – 10 tài liệu/BST
-            Dinh dưỡng Mẹ & Bé
-            Các bài thuốc dân gian
-            Ẩm thực Kon Tum
-            Văn hóa cồng chiêng
-            Kỹ thuật trồng cây tiêu
-            Kỹ thuật trồng cây cà phê
-            Kỹ thuật chăn nuôi lợn
-            …
2.      TỈNH GIA LAI
2.1. BST của cán bộ TVT: 1-2BST/người; 20-30 tài liệu/BST
-            Gương nhà nông làm giàu
-            Văn hóa lễ hội Tây Nguyên
-            Văn hóa Gia Lai
-            Gia Lai – Du lịch & Ẩm thực
-            Nhà mồ ở Gia Lai
-            Văn hóa Lễ hội Gia Lai
2.2. BST của học viên: bài tập cá nhân hoặc nhóm, khoảng 5 – 10 tài liệu/BST
-   Tuyển chọn các mẹo vặt hay
-            Các loài hoa
-            Cây thuốc nam
-            Cây hồ tiêu
-            Tổng quan Gia Lai
-            Tuyển tập các đề luyện thi PTTH
-            Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê
-            …
3.      TỈNH ĐĂK LĂK
3.1. BST của cán bộ TVT: 1-2BST/người; 20-30 tài liệu/BST
-            Cây thuốc nam
-            Kỹ thuật trồng cây cao su
-            Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu
-            Chăm sóc da
-            Ẩm thực Tây Nguyên
-            Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê
-            Y tế & sức khỏe cộng đồng
-            Rượu cần
3.2. BST của học viên: bài tập cá nhân hoặc nhóm, khoảng 5 – 10 tài liệu/BST
-            Kỹ thuật chăn nuôi gà
-            Kỹ thuật trồng cây cà phê
-            Kỹ thuật trồng cây hồ tiêu
-            Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng
-            Làm giàu từ cà phê
-            Ẩm thực Đăk Lăk
-            Du lịch Buôn Đôn
-            Khu du lịch Kotam
-            Đăk Lăk và những con thác
-            Lễ bỏ mạ
-            Lễ hội giếng nước
-            Lễ hội đâm trâu
-            …
4.      TỈNH KHÁNH HÒA
4.1. BST của cán bộ TVT: 1-2BST/người; 20-30 tài liệu/BST
-            Văn hóa lễ hội tỉnh Khánh Hòa
-            Du lịch Nha Trang
-            Chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé
-            Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh
-            Giới thiệu các đảo ở Khánh Hòa
4.2. BST của học viên: bài tập cá nhân hoặc nhóm, khoảng 5 – 10 tài liệu/BST
-            Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài
-            Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
-            Bệnh viêm dạ dày
-            Cây mít
-            Du lịch biển Nha Trang
-            Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm
-            …

*Hiện các BST đang được hoàn thiện để đưa vào phục vụ.